Heel soms kan het zijn dat een kaart jaren onderweg is voordat deze aankomt. Hij is dan kwijt geraakt in de post en wordt plotseling gevonden. Maar als een kerstkaart pas 71 jaar te laat aankomt mogen we wel spreken van een klein wonder!

Tweede Wereldoorlog
Het overkwam een kleinzoon van een geadresseerde tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1941 verstuurde een Duitse militair deze kaart vanaf jersey en in 2012 kwam deze kaart aan op de plaats van bestemming.

Kaart uit 1941
De kleinzoon van de geadresseerde ontdekte de kaart. Postbodes in Mühlheim am Main overhandigden deze kaart aan hem, zodat de kaart alsnog aankwam. In de kaart die in 1941 op de post was gedaan, was door de Duitse militair de groeten gedaan aan zijn buurman en wenste hij hem de beste wensen.

Jersey
Indertijd was de militair onderdeel van de Duitse troepen die het eiland Jersey bezetten. Dit is een Kanaaleiland dat zo’n 20 kilometer voor de kust van Normandië ligt en valt onde rhet gezag van de Britse kroon.

Gestolen kaart
De kerstkaart was indertijd gestolen, want toen de verzetsstrijders het eiland weer onder controle hadden, stolen ze deze kerstkaart met 85 andere soldatenbrieven uit het veldpostkantoor. In 2012 kreeg het postbedrijf van Jersey de brieven. Het is de bedoeling dat alle brieven bij de nakomelingen van de geadresseerden aan zullen komen. Of dit inmiddels al bij alle 85 brieven is gebeurd, is nog onbekend.