In de jaren ’50 werden kerstkaarten alsmaar gevarieerder qua kleuren en thema’s. Opvallend was dat er voor het eerst humorvolle teksten op de kerstkaarten verschenen.

In de jaren ’60 werden er door nieuwe productietechnieken meer kerstkaarten met goud- en zilver folie geproduceerd. Bovendien kon men om dezelfde reden voor het eerst hoogteverschil in kerstkaarten aanbrengen door middel van embossing.


In de jaren ’70 viel op dat (vooral in de V.S.) veel Holly Hobby kerstkaarten werden verstuurd. Holly Hobby was de Hello Kitty van de jaren ‘60, ‘70 en ’80. Daarnaast was vooral: ‘vrede op aarde’ een veel gebruikte tekst voor op de kerstkaart.